"Iedereen heeft recht op een waardig afscheid"

Restauratie en Reconstructie

Helaas komt het met enige regelmaat voor. Een ongeval of misdrijf met dodelijke afloop of een ziekbed. Hierdoor kan het zo zijn dat het lichaam niet meer intact is of dat het gezicht dusdanig verandert is dat er besloten wordt om de kist te sluiten. Toch zijn er vele mogelijkheden om de overledene weer toonbaar te maken en te houden door deze te restaureren en/of te reconstrueren. Hierbij kan de overleden op een "normale" wijze opgebaard worden en is een waardig afscheid toch mogelijk wat een belangrijk gegeven is bij het rouwproces.

Met speciale technieken en materialen kunnen wij het gelaat volledig reconstrueren. Ook bij het niet meer intact zijn het gelaat, nek en handen.

Als de overledene een lang ziekbed heeft gehad kan het zijn dat deze een ingevallen gezicht heeft of delen hiervan. Ook dit kunnen wij verhelpen. Door een restauratie behandeling kunnen wij het aangezicht weer voller maken. Bijvoorbeeld bij ingevallen oogkassen, kaaklijnen, geslonken wangen e.d.

Als een overledene bijvoorbeeld een tracheo-stoma draagt kan deze door ons verwijderd en gecamoufleerd worden. Na deze behandeling lijkt het of de overledene nooit een tracheostoma gehad heeft.

En zo zijn er vele mogelijkheden wat een waardig afscheid, zelfs na een ongeval, misdrijf of ziekte bed, mogelijk maakt.

Het is ook mogelijk om een lichte reconstructie of restauratie uit te voeren. Dit houd in dat wij die delen behandelen die erg confronterend zijn voor de nabestaanden. Bijvoorbeeld als er sprake is van een noodlottig verkeerd ongeval. Waarbij de overledene diep wonden in het gezicht heeft opgelopen. Deze wonden zijn vaak erg confronterend voor de nabestaanden. Wij kunnen dan deze wonden verzorgen en dusdanig behandelen dat het minder confronterend is. Het is dan de keuze van de nabestaanden om of een lichtere reconstructie, waarbij de wonden nog wel te zien zijn (maar wel behandeld en verzorgd), of een volledige reconstructie waarbij geen wonden e.d. meer te zien zijn.

De eenvoudige restauraties kunnen zowel in een verzorgingsruimte van een mortuarium of uitvaartonderneming als thuis worden uitgevoerd. Complexe restauraties/reconstructies kunnen uitsluitend plaats vinden in een verzorgingsruimte van een mortuarium of uitvaartonderneming. 

De aanwezigheid van nabestaanden tijdens deze is niet wenselijk.

Terug naar diensten

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn